Khuôn viên Ngọc Ly 3


Sảnh chính cơ sở Ngọc Ly 3


Đường chính cơ sở Ngọc Ly 3


Khuôn viên từ trên cao xuống nhìn ra trung tâm tổ chức sự kiện


Khuôn viên từ trên cao xuống nhìn ra công viên Hội An và nhà thi đấu Tỉnh


View nhìn xung quanh cơ sở


View nhìn trực tiếp ra VinCom