Khuôn viên cơ sở Ngọc Ly 5


Sảnh trước cơ sở Ngọc Ly 5


Phòng chờ – Lễ tân Ngọc Ly 5


Khu để xe ô tô rộng rãi, sức chứa lớn

Khu để xe ô tô rộng rãi, sức chứa lớn