Khuôn viên cơ sở Ngọc Ly 2


Khuôn viên cây xanh giữa lòng khách sạn, cho cảm giác thoải mái và trong lành


Nơi để xe rộng rãi và thoáng


Nơi để xe rộng rãi và thoáng


Nơi để xe rộng rãi và thoáng